Zavolejte nám
+420 585 205 660
Školní prodejna květin
+420 778 709 605

Fulltextové vyhledávání

41-41-M/01 Agropodnikání

UČEBNÍ PLÁN 

Čtyřletý studijní obor určený žákům a uchazečům, s ukončeným základním vzděláním, jejichž zdravotní způsobilost pro tento obor schválil lékař.

Žáci během studia získávají řidičské oprávnění skupin T a B.

Příprava žáků končí maturitní zkouškou, jejíž profilová část se skládá z praktické zkoušky z odborných předmětů a z ústních zkoušek z chovu zvířat a pěstování rostlin.

Absolventi se uplatní pozicích zemědělský technik agronom, zootechnik a farmář, mohou vykonávat především funkce středních technicko-hospodářských, administrativních a správních pracovníků, a to jak v zemědělských podnicích, tak ve státní správě, mohou vést živnost a podnikat nejen v oblasti zemědělské prvovýroby, ale také ve službách pro zemědělství, při zpracování zemědělské produkce, na úseku ochrany a tvorby životního prostředí a obnovy venkova včetně agroturistiky nebo mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zpravidla v zemědělských oborech, často v oborech skupiny ekologie a ochrana životního prostředí nebo i v oborech ekonomických, pedagogockých a technických.

Pro následující školní rok přijímáme 30 uchazečů