Zavolejte nám
+420 585 205 660
Školní prodejna květin
+420 778 709 605

Fulltextové vyhledávání

41-43-M/02 CHOVATELSTVÍ – zaměřeno na chov koní a jezdecký sport

UČEBNÍ PLÁN

Čtyřletý studijní obor určený zdravotně způsobilým žákům a uchazečům s ukončeným základním vzděláním

Příprava žáků končí maturitní zkouškou, jejíž profilová část se skládá z praktické zkoušky z odborných předmětů a z ústních zkoušek z chovu zvířat a jízdy na koni

Žáci během studia získávají řidičské oprávnění skupin T a volitelně B

Absolventi se uplatní v podnicích a výrobních provozech zemědělské výroby nebo v samostatné podnikatelské činnosti zaměřené na trénink sportovních i dostihových koní zejména v povolání asistenta trenéra a trenéra. Uplatní se také v rekreačním a hiporehabilitačním ježdění. Dále se uplatní jako vedoucí jízdárenských provozů a oddílů, cvičitel, trenér nebo školitel v rekreačním ježdění, v agroturistice, v lesním hospodářství, v podnicích s potažní dopravou a dalších provozech zaměřených na chov koní. Také se uplatní jako farmář nebo samostatný podnikatel, plemenář, prodejce služeb pro zemědělství nebo ve službách pro rozvoj venkova.

Absolvent má základní výcvik v jízdě na koni a je schopen aplikovat získané vědomosti a dovednosti při specifickém výcviku ve sportovních spolcích a oddílech, při odborném zacházení s koňmi. Jsou připravováni také pro vyšší odborné a vysokoškolské studium, zejména v oborech zemědělství, veterinářství.

Pro příští rok přijímáme 15 uchazečů

AKTIVITY oboru Jezdec a chovatel koní