Zavolejte nám
+420 585 205 660
Školní prodejna květin
+420 778 709 605

Fulltextové vyhledávání

Přijímací řízení

Seznam přijatých do oborů s maturitní zkouškou 27.4.2018

Seznam přijatých pro obor Jezdec a chovatel koní 25.4.2018

Seznam žáků přijatých do tříletých oborů bez přijímacích zkoušek 23.4.2018

Ke vzdělávání jsou přijímáni žáci, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří v přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Přijímání ke vzdělávání se řídí vyhláškou MŠMT ČR č.353/2016 Sb. Přihlášky podávají uchazeči přímo na ředitelství SŠZZ do 1. března příslušného školního roku (v případě oborů s talentovou zkouškou už do 30. listopadu). Počet uchazečů o vzdělávání v posledních letech odpovídá kapacitě školy.

Podmínky pro přijetí do nástavbového oboru 64-61-L/51 Podnikání (denní i dálková forma) zahrnují absolvování tříletého učebního oboru (písmeno H v kódu oboru). Termín podání přihlášek (tiskopis pro nástavbové studium) s ověřenými  kopiemi (ověření je možno provést po předložení originálů rovnou na ředitelství školy) výučního listu a výročních vysvědčení (viz vysvětlivka 5 na druhé straně přihlášky) je rovněž 1. března. Žáci, kteří ukončí tříletý obor v tomto školním roce, doručí výuční list dodatečně ihned po vykonání závěrečné zkoušky.

Kritéria přijímání pro školní rok 2018/19

Důležité upozornění - ve všech oborech vyučujeme anglický jazyk.

Zde je odkaz na stránky MŠMT s formuláři přihlášek  - Pozor! Každá přihláška je oboustranná = 2 listy v Excelu