Zavolejte nám
+420 585 205 660
Školní prodejna květin
+420 778 709 605

Fulltextové vyhledávání

Školní řád

  Školní řád platný od září 2017

Školní řád obsahuje tyto části:

  • Úvodní ustanovení
  • Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
  • Provoz a vnitřní režim školy
  • Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy
  • Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole a při akcích organizovaných školou
  • Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • Pravidla pro omlouvání absence
  • Pravidla pro přijímání výchovných opatření
  • Poskytování poradenských služeb ve škole