Zavolejte nám
+420 585 205 660
Školní prodejna květin
+420 778 709 605

Fulltextové vyhledávání

Vyhlášení doplňujících voleb:

Ředitel SŠZZ Olomouc vyhlásil doplňující volby do školské rady v termínu 8.10.2018 od 12 do 17 hodin.

 

Školská rada

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů je zřízena od 1. ledna 2006 při Střední škole zemědělské Olomouc Školská rada.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Složení Školské rady

Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy:

 • Ing. Tomáš Kostka – předseda školské rady
 • Věra Hausknechtová

Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti:

 • Petra Ženatá
 • Martin Pavlík

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel:

 • Ing. Milada Měsícová
 • Václav Koutný

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda.

 

Plán práce Školské rady >>

 

Činnost Školské rady v roce 2018

S účinností od 1.1.2018 je Školská rada zřízena Olomouckým krajem: zřizovací listina >>

3. 9. 2018 proběhla schůze Školské rady a následujícím programem:

 • Informace o přípravě doplňujících voleb do Školské rady
 • Informace o následném uskutečňování ŠVP
 • Projednání a vyjádření se ke Školnímu řádu a jeho přílohám
 • Seznámení se zprávou ČŠI z června 2018
 • Aktuální informace o škole
 • Další náměty rady

27. 3. 2018 proběhla schůze Školské rady a následujícím programem:

 • Projednání a vyjádření se k Finančnímu plánu školy na rok 2018
 • Projednání a vyjádření se ke Školnímu řádu a jeho přílohám
 • Informace o počtech uchazečů na další ŠR
 • Aktuální informace o škole
 • Další náměty rady

1.2.2018 proběhla ustavující schůze Školské rady s následujícím programem:

 • volba předsedy a místopředsedy ŠR (Sklenář)
 • seznámení s legislativou ŠR (Kostka)
 • projednání a schválení jednacího řádu (Kostka)
 • projednání a schválení plánu činnosti ŠR na rok 2018 (Kostka)
 • aktuální informace o škole (Sklenář)