Zavolejte nám
+420 585 205 660
Školní prodejna květin
+420 778 709 605

Fulltextové vyhledávání

Školská rada - oznámení

13.10.2017 Ředitel školy vyhlašuje volby>> do školské rady SŠZZ Olomouc pro období 2018 - 2020. Termín voleb je 15.11.2017.

26.10.2017 Návrhy na kandidáty>> členství ve školské radě SŠZZ Olomouc

15.11.2017 proběhly volby do školské rady. 

S účinností od 1.1.2018 je Školská rada zřízena Olomouckým krajem: zřizovací listina >>

1.2.2018 proběhla ustavující schůze Školské rady s následujícím programem:

 • volba předsedy a místopředsedy ŠR (Sklenář)
 • seznámení s legislativou ŠR (Kostka)
 • projednání a schválení jednacího řádu (Kostka)
 • projednání a schválení plánu činnosti ŠR na rok 2018 (Kostka)
 • aktuální informace o škole (Sklenář)

 

Školská rada

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů je zřízena od 1. ledna 2006 při Střední škole zemědělské Olomouc Školská rada.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Složení Školské rady

Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy:

 • Ing. Tomáš Kostka – předseda školské rady
 • Věra Hausknechtová

Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti:

 • Petra Ženatá
 • Martin Pavlík

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel:

 • Ing. Milada Měsícová
 • Václav Koutný

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda.

 

Školská rada v roce 2016/17