Zavolejte nám
+420 585 205 660
Školní prodejna květin
+420 778 709 605

Fulltextové vyhledávání

Střední škola zemědělská a zahradnická Olomouc 

Zkratka: SŠZZ Olomouc
Adresa: U Hradiska 4, 779 00 Olomouc
Telefon: 585 205 660
E mail: szes@szes-olomouc.cz
web: www.szes-olomouc.cz
IČ: 00 602 035
Zřizovatel:

Olomoucký kraj

 

Odkaz na plánování trasy na mapě >> 

 
Virtuální prohlídka školy >>>

 

IMG_0887.JPG

Obory vzdělání >>

Kontakty >>

Fotogalerie>>

Ubytování a stravování >>

Školní poradenské pracoviště>> 

Dokumenty školy >> 

Projekty >>

Školská rada >>

 Aktivity chovatelských oborů >>

Teoretická výuka probíhá v zrekonstruovaném areálu U Hradiska 4. Výuka odborného výcviku a praxe, případně výuka odborných předmětů, se odehrává na pracovištích kovárny a jízdárny v Bohuňovicích, dílnách v Křelově, zahradnickém pracovišti v Olomouci-Holici, ve školní prodejně květin na Gorazdově nám. a v celé řadě smluvních podniků.

V areálu U Hradiska jsou budovy školy, domova mládeže a tělocvičny. Běžné učebny ve škole jsou vybaveny keramickými tabulemi a připojením k počítačové síti. Odborné učebny jsou navíc vybaveny dataprojektory, případně interaktivními tabulemi a další technikou a pomůckami pro výuku odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. Mezi odbornými učebnami jsou jazykové učebny, učebny pro výuku IT a techniky administrativy, učebna výtvarné výchovy, učebna matematiky, učebna fyziky a mechanizace, učebna biologie, učebna chemie a chemická laboratoř, učebna květinářství a floristiky, učebna zahradnických předmětů, učebna rostlinné výroby, učebna chovatelských předmětů, dojírna, učebny odborného výcviku zahradnických oborů a učebny praxe. V suterénu budovy školy jsou šatny a prostory kroužku chovu exotů. Žákům je k dispozici školní knihovna, bufet a jídelna - výdejna. Budovy školy se nacházejí v areálu s parkovou úpravou. Součástí areálu je botanická zahrada, školní zahradnictví se skleníky a školkami. Před budovou tělocvičny je školní hřiště. 

Na adrese Gorazdovo nám. 1 jsou další prostory školy: prodejna květin a školní kuchyně s jídelnou. Stravovat se žáci mohou jak v jídelně na Gorazdově nám., tak ve výdejně U Hradiska 4.