Zavolejte nám
+420 585 205 660
Školní prodejna květin
+420 778 709 605

Fulltextové vyhledávání

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní

Tříletý učební obor pro žáky a uchazeče, kteří úspěšně absolvovali devátý ročník základní školy a jejichž zdravotní způsobilost pro tento obor schválil lékař

Odborná příprava je zaměřena na práci v jízdárnách, v dostihových i sportovních stájích, plemenářských zařízeních a také na soukromé podnikání v zemědělství. Žáci jsou vzděláváni do funkcí cvičitelů, trenérů a vedoucích jízdárenských provozů.

Absolvent se uplatní zejména v povoláních jezdec, ošetřovatel a chovatel koní, a to nejen v zemědělské prvovýrobě a službách pro zemědělství, ale i v lesním hospodářství, rekreačním a hipporehabilitačním ježdění, agroturistice, podnicích s potažní dopravou a dalších provozech zaměřených na chov koní, dále je možnost uplatnění v oblasti sportovního nebo dostihového ježdění, chovu koní a odchovu hříbat.

Pro příští rok přijímáme 15 uchazečů

Příprava žáků a žákyň končí závěrečnou zkouškou, při které absolventi získají výuční list (zájemci mohou pokračovat v nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou)

AKTIVITY oboru Jezdec a chovatel koní