Zavolejte nám
+420 585 205 660
Školní prodejna květin
+420 778 709 605

Fulltextové vyhledávání

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Tříletý učební obor pro žáky a uchazeče, kteří úspěšně absolvovali devátý ročník základní školy a jejichž zdravotní způsobilost pro tento obor schválil lékař.

Odborná příprava je zaměřena především na provádění technických údržeb, seřizování a oprav traktorů, samojízdných strojů, nákladních automobilů a mechanizačních prostředků v zemědělství.

Absolventi oboru ovládají jednodušší způsoby renovace součástí, demontáž, výměnu podskupin a částí strojů a zařízení, znají obsluhu diagnostických přístrojů a zařízení, dokážou využívat výsledky diagnostických prohlídek ke zvyšování provozní spolehlivosti a hospodárnosti techniky.

Pro příští školní rok přijímáme 30 žáků (uchazečů).

Příprava žáků a žákyň končí závěrečnou zkouškou, při které absolventi získají výuční list (zájemci mohou pokračovat v nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou).

Příprava žáků je rozšířena o výuku řízení motorových vozidel s možností získání řidičského oprávnění pro řízení traktoru, případně i nákladního a osobního automobilu (skupiny T, B, C).

Součástí odborné přípravy je rovněž výuka svařování elektrickým obloukem a plamenem a řezání kyslíkem s možností získat příslušná oprávnění.