Zavolejte nám
+420 585 205 660
Školní prodejna květin
+420 778 709 605

Fulltextové vyhledávání

64-41-L/51 Podnikání denní a dálkové studium

UČEBNÍ PLÁN

 

Denní dvouleté a dálkové tříleté nástavbové studium s maturitní zkouškou určené pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem

Podmínky pro přijetí zahrnují absolvování tříletého učebního oboru (písmeno H v kódu oboru).

Obsahem studia jsou všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, společenskovědní předměty ) a odborné předměty podnikatelského zaměření (ekonomika, marketing a management, právo, účetnictví, informační a komunikační technologie, obchodní korespondence a také praxe.

Výuka je pouze teoretická (bez odborného výcviku).

Ukončení studia se řídí v současné době vyhláškou č. 177/2009 Sb. v platném znění, která provádí zákon č. 561/2004 Sb.(školský zákon). Aktuální informace hledejte na www.novamaturita.cz.

Konzultace při výuce dálkové formy probíhají vždy jedno odpoledne v týdnu v rozsahu 5 hodin (zpravidla úterý od 14.30).

Pro příští školní rok přijímáme pro denní i dálkovou formu studia 30 uchazečů.