Zavolejte nám
+420 585 205 660
Školní prodejna květin
+420 778 709 605

Fulltextové vyhledávání

Informace pro žáky

 

Maturitní zkouška

Závěrečné zkoušky

 

ROZVRHY  a aktuální změny

 

Školní poradenské pracoviště 

 

DOKUMENTY: Školní řád, Harmonogram školního roku, Školská rada a další.

KONTAKTY na pracoviště a pracovníky školy 

 

Smlouvy a osnova pro blokovou praxi oboru Podnikání denní / dálková 

Teoretická výuka probíhá v zrekonstruovaném areálu U Hradiska 4. Výuka odborného výcviku a praxe, případně výuka odborných předmětů, se odehrává na pracovištích kovárny a jízdárny v Bohuňovicích, dílnách v Křelově, zahradnickém pracovišti v Olomouci-Holici, ve školní prodejně květin na Gorazdově nám. a v celé řadě smluvních podniků.

V areálu U Hradiska jsou budovy školy, domova mládeže a tělocvičny. Běžné učebny ve škole jsou vybaveny keramickými tabulemi a připojením k počítačové síti. Odborné učebny jsou navíc vybaveny dataprojektory, případně interaktivními tabulemi a další technikou a pomůckami pro výuku odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. Mezi odbornými učebnami jsou jazykové učebny, učebny pro výuku IT a techniky administrativy, učebna výtvarné výchovy, učebna matematiky, učebna fyziky a mechanizace, učebna biologie, učebna chemie a chemická laboratoř, učebna květinářství a floristiky, učebna zahradnických předmětů, učebna rostlinné výroby, učebna chovatelských předmětů, dojírna, učebny odborného výcviku zahradnických oborů a učebny praxe. V suterénu budovy školy jsou šatny a prostory kroužku chovu exotů. Žákům je k dispozici školní knihovna, bufet a jídelna - výdejna. Budovy školy se nacházejí v areálu s parkovou úpravou. Součástí areálu je botanická zahrada, školní zahradnictví se skleníky a školkami. Před budovou tělocvičny je školní hřiště. 

Na adrese Gorazdovo nám. 1 jsou další prostory školy: prodejna květin a školní kuchyně s jídelnou. Stravovat se žáci mohou jak v jídelně na Gorazdově nám., tak ve výdejně U Hradiska 4.