Zavolejte nám
+420 585 205 660
Školní prodejna květin
+420 778 709 605

Fulltextové vyhledávání

66-51-H/01 Prodavač a aranžér květin

Tříletý učební obor pro žáky a uchazeče, kteří úspěšně absolvovali devátý ročník základní školy a jejichž zdravotní způsobilost pro tento obor schválil lékař.

Během odborné přípravy si žáci a žákyně osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro úspěšnou práci ve všech typech prodejen s různou formou vlastnictví, na prodejních výstavách a veletrzích. Žáci si osvojují komunikaci při jednání se zákazníky, obchodními partnery a spolupracovníky s uplatněním cizího jazyka, znalost květin a okrasných dřevin a znalost technologie jejich pěstování, znalost skladování a přípravy květin k prodeji, umění vázat a aranžovat květiny, schopnost pracovat s kontrolní pokladnou, ovládat práce spojené s objednáváním, přejímkou, reklamací, skladováním a ošetřováním zboží, ovládat základní administrativu prodejny včetně jednoduchého účetnictví.

. Pro příští školní rok přijímáme 30 žáků (uchazečů).

Příprava žáků a žákyň končí závěrečnou zkouškou, při které absolventi získají výuční list (zájemci mohou pokračovat v nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou).