Zavolejte nám
+420 585 205 660
Školní prodejna květin
+420 778 709 605

Fulltextové vyhledávání

Školní poradenské pracoviště

Na základě zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky 13/2005 o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři a vyhlášky 72/2005 ve znění vyhlášky 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních zajišťuje poradenské služby ve Střední škole zemědělské a zahradnické Olomouc školní poradenské pracoviště (ŠPP).

Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka  nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.

Pracovníky školního poradenského pracoviště jsou:

Konzultační hodiny ŠPP pro školní rok 2018/19 >>

Konzultační hodiny školní psycholožky:

Konzultace školní psycholožky probíhají v přízemí, v místnosti č.32. 
Je nutné se předem objednat! Kontakt: 728 255 258
Z
ašlete-li na toto číslo SMS ve tvaru: SSZE PORADNA + vaše příjmení, budete zpětně kontaktováni v nejbližším možném termínu.

Komunikační soubor pro osoby s PAS >>