Zavolejte nám
+420 585 205 660
Školní prodejna květin
+420 778 709 605

Fulltextové vyhledávání

Školní poradenské pracoviště

Na základě zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky 13/2005 o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři a vyhlášky 72/2005 ve znění vyhlášky 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních zajišťuje od 1. ledna 2009 poradenské služby ve Střední škole zemědělské Olomouc školní poradenské pracoviště.

Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka  nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.

Pracovníky školního poradenského pracoviště jsou:

  • školní psycholog: doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph. D.
  • výchovný poradce: Mgr. Přemysl Štrajt
  • školní speciální pedagog: Mgr. Sylva Zimová
  • školní kariérový poradce: Mgr. Edita Karasová
  • školní metodik prevence: Mgr. Ivana Sedláčková

Konzultační hodiny a kontaktní údaje ŠPP >> pro školní rok 2017/18.

Konzultační hodiny školní psycholožky: květen a červen 2018

Konzultace školní psycholožky probíhají v přízemí, v místnosti č.32. 
Je nutné se předem objednat! Kontakt: 728 255 258
Z
ašlete-li na toto číslo SMS ve tvaru: SSZE PORADNA + vaše příjmení, budete zpětně kontaktováni v nejbližším možném termínu.

Komunikační soubor pro osoby s PAS >>