Zavolejte nám
+420 585 205 660
Školní prodejna květin
+420 778 709 605

Fulltextové vyhledávání

Stravování

Stravování žáků zajišťuje školní kuchyně na Gorazdově náměstí. Stravné se hradí bezhotovostní platbou. Kapacita kuchyně je 500 obědů. Obědové menu nabízí zpravidla dvě jídla. Jedno z nich je v poledne ze školní kuchyně dováženo do výdejny U Hradiska 2. Ti, kteří chtějí využít druhé nabídky, mohou docházet do školní jídelny na Gorazdově náměstí. Žáci ubytovaní v domově mládeže mají možnost celodenního stravování.

Ve školním roce 2017/18 je cena oběda pro žáky SŠ 30,- Kč, cena celodenního stravování (S,O,V) pak 86,- Kč.

Školní kuchyně a jídelna

Gorazdovo nám. 1
772 11 Olomouc

Školní výdejna

U Hradiska 2
772 11 Olomouc

 

Informace vedoucí školní jídelny:

Informace vedoucí ŠJ související s prázdninami 2019>>

Informace vedoucí ŠJ související s koncem školního roku 2018/19>>

Informace vedoucí ŠJ související se začátkem školního roku 2018/19>>

Informace vedoucí ŠJ ke stravování maturantů >>

Informace vedoucí ŠJ pro nové strávníky v roce 2018>>

 

Přihlášení a odhlášení stravování

E-mailem: jidelna@szes-olomouc.cz

Telefonicky na čísle: 739 369 009 nebo

osobně v kanceláři ŠJ na Gorazdově nám.

Objednávání a odběr stravy se provádí prostřednictvím čipu na elektronickém zařízení umístěném v obou provozovnách

 

Pro nové strávníky

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ke stravování >> (dokument ke stažení >>) - aktualizováno 12.9.2018

Provozní řád školní jídelny >>  - aktualizováno 12.9.2018

 

JÍDELNÍČEK >>

 

 

Ubytování

 

DM Hradisko

Adresa: U Hradiska 2, 779 00 Olomouc

E-mail: dm@szes-olomouc.cz 

Telefony: 585 205 686, 723 432 855

FB DM HRAD >>

Vnitřní řád DM Hradisko >>

PŘIHLÁŠKA k ubytování: ve formátu pdf >> nebo jako soubor ke stažení >>
 
Přihlášku k ubytování řádně vyplňte a zašlete do 31.5. na adresu: SŠZZ U Hradiska 4, Olomouc 779 00, případně elektronicky
na e-mail: dm@szes-olomouc.cz