Zavolejte nám
+420 585 205 660
Školní prodejna květin
+420 778 709 605

Fulltextové vyhledávání

41-44-M/01 Zahradnictví

UČEBNÍ PLÁN

 Čtyřletý studijní obor určený žákům a uchazečům, s ukončeným základním vzděláním, jejichž zdravotní způsobilost pro tento obor schválil lékař

Během studia získávají žáci řidičské oprávnění skupiny B

Příprava žáků končí maturitní zkouškou, jejíž profilová část se skládá z praktické zkoušky z odborných předmětů a ze dvou ústních zkoušek ze sadovnictví, ovocnářství, zelinářství a květinářství.

Absolventi se uplatní ve středních funkcích v zahradnických odvětvích i v příbuzném zemědělském oboru, mohou pracovat v obchodu, ve službách nebo poradenství, především v oblastech množení ovocného a okrasného materiálu, pěstování květin, ovoce a zeleniny, sadovnická a krajinářská tvorba, vazačství a aranžování květin a skladování a zpracování produktů zahradnické výroby; konkrétně se uplatní jako technici v zahradnictví, agronomové, podnikatelé, obchodníci či úředníci v oblasti státní správy nebo mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách, zejména v zahradnických a zemědělských oborech

Pro následující školní rok přijímáme 15 uchazečů

Od školního roku 2016/17 obor podporovaný stipendiem Olomouckého kraje !