Zavolejte nám
+420 585 205 660
Školní prodejna květin
+420 778 709 605

Fulltextové vyhledávání

41-52-H/01 Zahradník

Tříletý učební obor pro žáky a uchazeče, kteří úspěšně absolvovali devátý ročník základní školy a jejichž zdravotní způsobilost pro tento obor schválil lékař

Během odborné přípravy si žáci a žákyně osvojují základní práce ve všech zahradnických oborech - tj. zelinářství, květinářství, ovocnictví a sadovnictví - což zahrnuje například přípravu podmínek pro pěstování zahradnických kultur ve sklenících i na volné půdě, výsadbu rostlin a jejich ošetřování, rozmnožování rostlin, sklizeň, třídění, balení a expedici produktů zahradnické výroby, osvojení si základů obchodní činnosti, podnikání a vedení menších zahradnických podniků, velká pozornost je věnována vázání a aranžování květin, osvojení si různých aranžérských technik (čerstvé a suché vypichované vazby, prostorové ozdoby pro všechny příležitosti - adventní, smuteční, svatební kytice ...).

U chlapců může být příprava rozšířena o výuku řízení motorových vozidel s možností získání řidičského oprávnění pro řízení traktoru (skupiny T).

Pro následující školní rok přijímáme 15 žáků (uchazečů).

Příprava žáků a žákyň končí závěrečnou zkouškou, při které absolventi získají výuční list (zájemci mohou pokračovat v nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou).